About Us

Ukraina, Inc is an Ukrainian American multi company founded in September 1996, registered in the State of Delaware and located in the Greater Washington, District of Columbia area, United States of America.

We see our mission in serving Ukrainian communities worldwide - no matter on what continents and in what countries Ukrainians live.

For this purpose, our goal is to creat a chain of small businesses and sole proprietors of Ukrainian origin to cove all palces of compact residence of Ukrainians.

Those interested in joining our system, please, visit Opportunity section of our site.
 

Про нас

Україна, Інк - американська багатопрофільна компанія, заснована у вересні 1996 року, зареєстрована в штаті Делавер і знаходиться в околиці Великого Вашингтону, Округ Колумбія, Сполучені Штати Америки.

Ми вбачаємо свою місію в служінні світовій українській спільноті, на яких материках, у яких країнах українці не жили б.

У зв'язку з цим ми ставимо перед собою мету створити мережу малих бізнесів і приватних підприємців українського походження, яка охопила б місця компактного проживання українців у країнах світу.

Хто зацікавлений приєднатися до нашої системи, будь ласка, відвідайте секцію нашого сайту Можливості.

Our Customers - about Us

Thank you for hollowing this rock! I do not know when it will fall. But your efforts are not in vain!
Thank the Lord that you are, that you are acting and give an example to follow!
                                                                  Vitaly L.

Ho Chi Minh City, Vietnam
02/15/2017

Наші клієнти - про нас

Дякую, що лупаєте сю скалу! Не знаю, коли вона впаде. Але Ваші старання будуть недарма!
Дякую Господу, що Ви є, що Ви дієте і даєте приклад для наслідування!
                                                                 Віталій Л.
Хо Ші Мін, В'єтнам
15/02/2017